Τον Ήρωα να τιμούμε με τη στάση μας.

2019-10-13

13 Οκτωβρίου 2019

Τον Ήρωα να θυμόμαστε και να τον τιμούμε με τη στάση μας ..εμείς ! Την ιστορική μνήμη να ενισχύσουμε και να παραδειγματιστούμε κι εμείς ! Εμείς που ζούμε στην εποχή της αμφισβήτησης χωρίς γνώση, της έλλειψης προτύπων, της εύκολης λύσης, της ακούραστης επιτυχίας, της άχρωμης προσπάθειας, στην εποχή της ανθρωποφαγίας και της διαίρεσης... Εμείς που αντικαταστήσαμε τις αξίες μας με φθηνά προϊόντα και ψωνίσαμε συνείδηση από το ράφι της παγκόσμιας «ευημερίας».. Εμείς που δηλητηριάσαμε τα ιδανικά μας με ωχαδερφισμό, ενδοτισμό και παραίτηση ..
Ή αντάξιοι ή παντοτινοί ανάξιοι Έλληνες;
Δεν υπάρχει επιλογή.
Εμείς ! Εμείς θα τον τιμήσουμε λοιπόν και θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων.. Γιατί η λύση και η λύτρωση θα έρθει αν βάλουμε εμπρός πρώτα την Πατρίδα..! Θέλει κόπο, εκκωφαντικές φωνές και σιωπές γιομάτες θυσία και Πίστη.
Έτσι ήταν κι έτσι θα ναι...Και τώρα και πάντα ! 

Κ. Καραγιάννης