"Είσαι κλαδί.

Για να σταθείς θέλεις κορμό

για να καρπίσεις, ρίζα."


Κ. Καραγιάννης